realestateh.gif projectsh.gif consultingh.gif managementh.gif

Избор на език

  • Bulgarian
  • English
  • Spanish
Маркетинг и оценка на недвижими имоти Печат Е-мейл

Евроинвест е компания, която предлага професионални услуги в сферата на недвижимите имоти: Маркетингов анализ и оценка на недвижими имот, koито  включват:

  • Събиране на база данни;
  • Обработване на информация относно местоположение и начин на оценяване;
  • Условие за централна мрежа;
  • Инфраструктура, екология за региона, тенденции за регулация, динамичност на цените;
  • Представяне на информацията и коментари на получените резултати.