Посредничество при сделки с недвижими имоти

Идеята на ЕВРОИНВЕСТ е да работи по най-професионалния начин и предостави на своите клиенти едно пълно обслужване в сферата на недвижимите имоти, предоставяйки:

  • Приета поръчка за търсене;
  • Проучване на пазара и избор на обекти;
  • Данни и посещения на предлаганите обекти;
  • Преговори със собствениците на имотите;
  • Юридическо проучване за собствеността на имота;
  • Подготовка на предварителен договор
  • Подготовка на нотариален акт;
  • Подписване пред нотариус.