realestateh.gif projectsh.gif consultingh.gif managementh.gif

Избор на език

 • Bulgarian
 • English
 • Spanish
Управление на проекти Печат Е-мейл

„Евроинвест” ООД може да поеме управлението и развитието на Вашите проекти в сферата на строителството и изграждане на недвижими имоти на територията на Република България. Ресурсите на нашата компания ни позволяват ефективно да управляваме Вашият проект на всеки етап от неговото развитие:

 • придобиване на имоти
 • урегулирване на имоти
 • организиране на конкурс за фирма изговяща идеен и работен проект
 • създаване на идеен проект
 • създаване на работен проект
 • получаване на разрешение за строеж
 • организиране на конкурс за фирма строител
 • извършване на надзорен контрол и мониторинг на процеса на строителство
 • изготвяне на маркетингова, рекламна и търговска стратегия за продажба на готовия продукт
 • продажба на готовия продукт