Юридическо обслужване

Юридическо обслужване от Български адвокати. Изготвяне и разработване на договори, обслужване и консултации. 

  • Правна помощ при покупкта на имоти
  • Изготвяне и легализиране на документи
  • Съхранение на документи и актове
  • Контрол върху изпълнението на договорите
  • Промяна на статут
  • Aдвокатски консултации