Управление на проекти

„Евроинвест” ООД може да поеме управлението и развитието на Вашите проекти в сферата на строителството и изграждане на недвижими имоти на територията на Република България. Ресурсите на нашата компания ни позволяват ефективно да управляваме Вашият проект на всеки етап от неговото развитие:

  • придобиване на имоти
  • урегулирване на имоти
  • организиране на конкурс за фирма изговяща идеен и работен проект
  • създаване на идеен проект
  • създаване на работен проект
  • получаване на разрешение за строеж
  • организиране на конкурс за фирма строител
  • извършване на надзорен контрол и мониторинг на процеса на строителство
  • изготвяне на маркетингова, рекламна и търговска стратегия за продажба на готовия продукт
  • продажба на готовия продукт